به نام خدا

 

اعظم اقبالی

مسئول بایگانی

پست الکترونیک : eghbali2000@yahoo.com

 

شماره تماس: 333555001

داخلی: 249 و 220

 

 

متصدی امور بایگانی: مریم حاج بابایی

شماره تماس: 333555001

داخلی:220

 

شرح وظایف:

 

1 - دریافت نامه که از طریق اتوماسیون یا بصورت دستی از دبیرخانه انجام می گیرد که در هر دو صورت باید تفکیک و در صورت نیاز کپی شده، سپس در پوشه ها و زونکن های مربوطه (اداری، هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان) قرار گیرد. این نامه ها شامل بخشنامه های اداری، دستور العمل ها، نامه های شخصی پرسنل و مدارک شخصی و تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف (پرستاری، مامایی، اتاق عمل، فوریتهای پزشکی در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی ، ارشد و دکترا)  حق التدریس، مرخصی ، ... می شود که از بیرون دانشکده و یا از قسمتهای مختلف اداری داخل دانشکده جهت بایگانی در پرونده ها می باشند.

  1. خروج نامه که به تقاضای ریاست، معاونین، کارگزینی، آموزش و ... ، پس از ثبت در دفتر با نام تحویل گیرنده انجام می گیرد.
  2. ایجاد پرونده برای پرسنل و دانشجویان جدیدالورود در هر نیمسال تحصیلی
  3. بدنبال فارغ التحصیلی هر گروه از دانشجویان ، ثبت اسامی آنها در دفتر و جابجایی به قسمت فارغ التحصیلان بدنبال برنامه ریزی جهت اسکن پرونده های قدیمی، برگه های نامناسب برای دستگاه اسکنر به قطع مناسب کپی شده، در پرونده جای داده و پس از شماره گذاری برگه ها جهت اسکن تحویل می گردند.
 
فرم ها و فرآیندها
فرایند نامه ها در بایگانی 
آخرین بروز رسانی : 15 دی 1400