دانش آموخته ی گرامی: این پرسشنامه برای سنجش نظرات شما به منظور اجرای فرایند اعتباربخشی دوره های آموزشی و استفاده از نتایج آن در بهبود کیفیت آموزش گروه تهیه شده است، خواهشمند است با توجه به محرمانه بودن پاسخ ها و عدم درج نام لطفا بصورت صادقانه به سوالات ذیل پاسخ دهید . دقت و صداقت شما در پاسخ به سوالات نظرسنجی، گروه را در شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و عوامل بازدارنده توسعه یاری نموده و باعث بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه می شود.
تصویر امنیتی را وارد نمایید
آخرین بروز رسانی : 24 بهمن 1400