به نام خدا

دکتر فاطمه جعفرزاده

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

شماره مستقیم: 33556046

داخلی: 258

شماره فکس: 33550097

پست الکترونیک: f.kenarsari2013@gmail.com

 
 

 

مسئول دفتر: سمانه مهمانخواه

داخلی: 203

پست الکترونیک:s_mehmankhah_s@yahoo.com

 

وقت ملاقات با معاونت آموزشی: همه روزه با هماهنگی قبلی

 

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیش از 55 سال سابقه در حوزه آموزش پرستاری و مامایی، به عنوان یکی از مراکز آموزشی معتبر کشور شناخته می شود. این دانشکده در حال حاضر با پذیرش دانشجو در سه رشته پرستاری، مامایی و فوریت های پزشکی در چهار مقطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) در قالب 12 برنامه آموزشی فعالیت می کند. با توجه به این که ارتقای سلامت و کیفیت مراقبت از مددجویان به عنوان پیامد اصلی عملکرد دانش آموختگان دانشکده است، همه تلاش اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده در جهت تربیت دانش آموختگانی باصلاحیت به منظور ارائه مراقبت ایمن به مردم جامعه است. بنابراین، اولویت اول ما توجه به فرآیندهای آموزشی و تلاش برای ارتقای کیفیت آنهاست . معاونت آموزشی دانشکده، مسئولیت اصلی برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر کیفیت فعالیت های آموزشی   دانشکده را بر عهده دارد.

 

اهداف و برنامه های حوزه معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

معاونت آموزشی با الهام از خط مشی کلی دانشگاه و دانشکده، اهداف و راهکارهای اجرایی زیر را با هدایت و بسترسازی لازم و تمرکز بر ارتقاء و انطباق فرایند یاددهی- یادگیری در جهت حفظ و بهبود کیفیت آموزش نظری و بالینی دانشجویان پرستاری، مامایی و فوریتهای پزشکی در کانون توجه خود دارد. اهم وظایف و برنامه های این معاونت به شرح ذیل می باشد:

-         نظارت بر اجرای مقررات، ضوابط و فرایندهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مطابق با قوانین، مصوبات و آئین نامه های اجرایی مربوطه

-         بازنگری و ارزشیابی کلیه برنامه های آموزشی درحال اجرا

-         تنوع بخشی به شیوه های آموزشی به کار گرفته شده از سوی اعضای هیئت علمی دانشکده در جهت آموزش دانشجویان پرستاری، مامایی و فوریتهای پزشکی

-         پیگیری و اهتمام در جهت پیاده سازی و اجرای بهینه طرح هیئت علمی پرستاری و مامایی مستقر در بالین

-         اهتمام در جهت برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی ویژه اعضای هیئت علمی دانشکده در حیطه های آموزش نظری و بالینی منطبق بر استانداردهای موجود

-         نظارت بر اجرای طرح استاد مشاور دانشجویان

-         پیگیری و مشاوره امور آموزشی و تحصیلی دانشجویان

-         پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان در هر نیمسال آموزشی و انعکاس آن به ریاست دانشکده

-         نظارت بر اجرای امتحانات پایان نیمسال تحصیلی دانشجویان

-         برنامه ریزی برای ارتقاء مهارتهای علمی- عملی دانشجویان جهت ورود به محیط های کارآموزی بالینی

-         توجه هرچه بیشتر به آموزش بالینی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی و تلاش درجهت بهینه سازی محیط های آموزش بالینی

-         استفاده بهینه از ظرفیت دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی پرستاری و مامایی در حوزه آموزش نظری و بالینی دانشجویان مقطع کارشناسی

-         مشارکت فعال در بازدیدهای ادواری منظم از مراکز درمانی و بخش های محل کارآموزی دانشجویان پرستاری، مامایی و فوریتها در هر نیمسال تحصیلی توسط مسئول امور بالینی و مدیران گروه های آموزشی

-         تقویت ارتباط با دانشجویان و برگزاری جلسات مستمر حضوری یا وبیناری با نمایندگان دانشجویان رشته های پرستاری، مامایی و فوریتهای پزشکی جهت رسیدگی به امور آموزشی و وضعیت تحصیلی آنها

-         پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی مدیران گروه های آموزشی، مدیر EDO و مدیر تحصیلات تکمیلی در هر نیمسال آموزشی و انعکاس آن به ریاست دانشکده

-         ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آئین نامه های ابلاغی از سوی ریاست دانشکده به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آنها

-         نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها

-         انجام سایر وظایف محوله از سوی ریاست دانشکده

-         همراهی و همگامی با سیاست اجرایی حاکم بر سازمان

-         تدوین برنامه استراتژیک حوزه آموزش هم راستا با برنامه استراتژیک دانشگاه

-         تداوم نشست های مشترک بین دانشکده و بالین در هر نیمسال تحصیلی

-         دریافت گزارش عملکرد ماهانه و برنامه عملیاتی ترمی از واحدهای EDO، تحصیلات تکمیلی، اداره آموزش، مدیران گروه های آموزشی و مسئول امور بالینی دانشکده

-         نظارت مستمر بر توسعه و ارتقای منابع انسانی و هرم اعضای هیئت علمی دانشکده متناسب و منطبق بر نیازهای گروه های آموزشی موجود

-         برنامه ریزی در راستای تشکیل کمیته تخصصی تقسیم واحد و تلاش در جهت توزیع عادلانه واحدهای درسی نظری / عملی و بالینی در بین اعضای هیئت علمی گروه های آموزشی دانشکده

-         برنامه ریزی در راستای اجرای برنامه Dress Code جهت دانشجویان پرستاری، مامایی و فوریتهای پزشکی دانشکده

 
 
فرم ها و فرآیندها
فلوچارت نامه های دریافتی
آخرین بروز رسانی : 19 اردیبهشت 1401