سامره چکوسریان

مسئول امور فرهنگی دانشجویان 

شماره تماس: 33552088

داخلی: 262

شماره فکس: 33550097

پست الکترونیک:M_ chakousarian@yahoo.com

 

شرح وظایف:

1- زمینه سازی و بستر سازی برای انجام فعالیتهای علمی، هنری و فرهنگی دانشجویان
2
- همکاری با معاونت فرهنگی دانشجویی در اجرای طرح های فوق برنامه در زمینه های فرهنگی، علمی، تحقیقاتی و هنری
3
- همکاری در برگزاری اردوهای آموزشی، فرهنگی، زیارتی و هنری، کارگاه های آموزشی، مسابقات و جشنواره های مختلف
4
- همکاری در بر گزاری نشست ها، گرد هماییهای علمی، هنری، فرهنگی دانشجویان
5
- همکاری و نظارت بر تشکیل انجمن های علمی و تشکل های دانشجویی و انتخابات و فعالیتهای آنها
6
- برنامهریزی برای تقدیر و تشویق انجمن ها و تشکلهای دانشجویی برتر در عرصههای مختلف نظیر مسابقات علمی، نشریات،
برگزاری همایشها و سخنرانیهای علمی

7
- همکاری و برنامهریزی در خصوص مسائل رفاهی، خوابگاهی و امور تغذیه دانشجویان
8
- رسیدگی به امورات و مشکلا ت مربوط به تغذیه، اسکان در خوابگاه دانشجویی، سرویس ایاب و ذهاب، اعطای تسهیلات رفاهی به دانشجویان
9
- ارایه ی گزارشهای لازم از وضعیت برنامهها وفعالیتهای فرهنگی، علمی و هنری دانشجویان به مسئولین مربوطه
10
- اطلاع رسانی آیین نامهها، دستور العمل های مربوطه به انجمنها و تشکلهای دانشجویی
11- انجام سایر امور محوله در صورت لزوم

 

آخرین بروز رسانی : 23 آبان 1400