بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری پرستاری ورودی سال 1397 دانشکده می رساند با تکیه بر الطاف ایزد منان، آزمون جامع دکتری پرستاری درنیمه دوم بهمن ماه سال 1399 در دپارتمان دکتری دانشکده برگزار می گردد.  مطابق درخواست دانشجویان وطبق تصمیم گیری های به عمل آمده دانشجویان ازدروس انتخابی زیر مورد امتحان کتبی تشریحی قرارخواهندگرفت .

1-روش شناسی ونقد پژوهش های کمی و کیفی وترکیبی

2- نظریه پردازی در پرستاری

3- نظام ها وبرنامه های آموزشی درپرستاری

4-مدیریت،رهبری وسیاست گذاری در پرستاری

لازم به ذکراست بعد از برگزاری آزمون کتبی، شرکت کنندگان  در آزمون مصاحبه  شرکت خواهند نمود.

شرایط لازم برای شرکت درآزمون جامع

1-گذراندن کلیه واحدهای دوره آموزشی

2-گذراندن کارگاه های الزامی

3-دفاع پروپوزال

4-ارائه مدرک قابل قبول زبان انگلیسی

5-ارائه امتیازات کسب شده آموزشی،پژوهشی دردوره آموزشی

تحصیلات تکمیلی دانشکده

آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400