لیست اخبار صفحه :0
جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب فیروزی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب فیروزی

عنوان : بررسی تاثیر دوره آموزش مجازی پرستاری قانونی بر آگاهی و تصمیم‌گیری بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1399

جلسه دفاع از پایان نامه آقای کسری محبی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای کسری محبی

عنوان : بررسی اثر بخشی آموزش اصول تریاژ در پرستاری کودکان به شیوه¬ی مبتنی بر پیامد بر میزان دانش و تصمیم گیری بالینی دانشجویان عرصه ی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1400

دفاع از پایان نامه خانم مستوره برنجی

دفاع از پایان نامه خانم مستوره برنجی

عنوان : بررسی گزارش­دهی خطا­های دارویی و موانع آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1398 نام و نام خانوادگی دانشجو : مستوره برنجی رشته : ارشد پرستاری گرایش : داخلی – جراح

دفاع از پایان نامه خانم الناز فرجی

دفاع از پایان نامه خانم الناز فرجی

عنوان : بررسی سبک های تربیت جنسی کودکان و عوامل مرتبط با آن در مادران مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر رشت در سال 1400 نام و نام خانوادگی دانشجو : الناز فرجی نصفچی

دفاع از پایان نامه خانم فرشته فروغی زاد

دفاع از پایان نامه خانم فرشته فروغی زاد

عنوان : بررسی دانش و نگرش پرستاران از مراقبت نوجوانان خودآسیب رسان و عوامل مرتبط در پرستاران شاغل در بخش های اورژانس مراکز آموزشی درمانی رشت سال 1399-1400 نام و نام خانوادگی دانشجو : فرشته فروغی زاد

دفاع از پایان نامه خانم زهرا مرادی

دفاع از پایان نامه خانم زهرا مرادی

نام و نام خانوادگی دانشجو : زهرا مرادی رشته : پرستاری گرایش : کودکان استاد راهنما : خانم دکتر زهرا طاهری تاریخ : 17/7/1400 زمان : 13:30 روز : شنبه مکان : کارگاه

دفاع از پایان نامه آقای پژمان شیرزادی

دفاع از پایان نامه آقای پژمان شیرزادی

عنوان : بررسی ارتباط علائم آندروپوز با استرس درک شده در مردان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1399 نام و نام خانوادگی دانشجو : آقای پژمان شیرزادی

آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400