• 1400/11/11 - 07:45
  • تعداد بازدید خبر : 79
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع از پایان نامه خانم نادیا نصیری

جلسه دفاع از پایان نامه

عنوان : مقایسه حمایت اجتماعی درک شده و خشونت خانگی در زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی الزهرا سال 1400

نام و نام خانوادگی دانشجو : نادیا نصیری               رشته : کارشناسی ارشد مامایی                 گرایش : آموزش

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر صدیقه پاک سرشت

تاریخ :   16/11/1400   زمان : ساعت 13      روز :  شنبه    مکان : سالن کارگاه

  • گروه خبری : جلسات دفاع از پایان نامه
  • کد خبر : 82456
مدیر سایت
خبرنگار

مدیر سایت

آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400