دستورالعمل و آیین نامه ها 

اسامی اساتید مشاور در نیمسال جاری 

آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

فرآیند کار اساتید مشاور 

فرم درخواست مشاوره 

فرم اعلام ساعت حضور مشاور در دانشکده

آئین نامه استاد مشاور 

به نام خدا

دکتر یاسمن یعقوبی

مسئول اساتید راهنما و مشاور

شماره مستقیم: 33555056

داخلی: 242

شماره فکس: 33550097

پست الکترونیک: yasamanyaghobi@yahoo.com

 
آخرین بروز رسانی : 19 شهریور 1400