لیست اخبار صفحه :1
دفاع از پایان نامه خانم الناز فرجی

دفاع از پایان نامه خانم الناز فرجی

عنوان : بررسی سبک های تربیت جنسی کودکان و عوامل مرتبط با آن در مادران مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر رشت در سال 1400 نام و نام خانوادگی دانشجو : الناز فرجی نصفچی

دفاع از پایان نامه خانم فرشته فروغی زاد

دفاع از پایان نامه خانم فرشته فروغی زاد

عنوان : بررسی دانش و نگرش پرستاران از مراقبت نوجوانان خودآسیب رسان و عوامل مرتبط در پرستاران شاغل در بخش های اورژانس مراکز آموزشی درمانی رشت سال 1399-1400 نام و نام خانوادگی دانشجو : فرشته فروغی زاد

دفاع از پایان نامه آقای پژمان شیرزادی

دفاع از پایان نامه آقای پژمان شیرزادی

عنوان : بررسی ارتباط علائم آندروپوز با استرس درک شده در مردان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1399 نام و نام خانوادگی دانشجو : آقای پژمان شیرزادی

دفاع از پایان نامه خانم طاهره پورطالمی

دفاع از پایان نامه خانم طاهره پورطالمی

عنوان : بررسی بار ذهنی کار و شکست های شناختی پرستاران با و بدون رفتارهای ناایمن در بیمارستان های دولتی استان گیلان درسال 99- 1398 نام و نام خانوادگی دانشجو : طاهره پورطالمی

دفاع از پایان نامه خانم نسیم رسول نیا
بررسی تاثیر دق دستی و ارتعاش مکانیکی بر شاخص های تنفسی بیماران تحت تهویه مکانیکی

دفاع از پایان نامه خانم نسیم رسول نیا

عنوان : بررسی تاثیر دق دستی و ارتعاش مکانیکی بر شاخص های تنفسی بیماران تحت تهویه مکانیکی در بخش های مراقبت ویژه مرکز آموزشی درمانی بیمارستان پورسینای شهر رشت در سال 1399 نام و نام خانوادگی دانشجو : نسیم رسول نیا

دفاع از پایان نامه خانم لیلا عبدالهی
بررسی ارتباط سواد سلامت وخودکارآمدی رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت در مبتلایان به پرفشاری خون مراجعه‌کننده به خانه های بهداشت روستای

دفاع از پایان نامه خانم لیلا عبدالهی

عنوان : بررسی ارتباط سواد سلامت وخودکارآمدی رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت در مبتلایان به پرفشاری خون مراجعه‌کننده به خانه های بهداشت روستایی شهر رشت، سال 1398 نام و نام خانوادگی دانشجو : لیلا عبدالهی

دفاع از پایان نامه خانم فهیمه روحی
دفاع از پایان نامه خانم فهیمه روحی

دفاع از پایان نامه خانم فهیمه روحی

عنوان : بررسی عوامل مرتبط با احساس تنهایی و نگرش به سالمندی در سالمندان مراجعه کننده به مراکز تحت پوشش صندوق بازنشستگان کشوری شهر رشت سال 1399-1398 نام و نام خانوادگی دانشجو: فهیمه روحی رشته : پرستاری گرایش : ارشد سلامت جامعه استاد راهنما: سرکار خانم دکتر شهلا اسیری تاریخ : 30/06/1400 زمان : 12:30 روز : سه شنبه مکان : سالن کارگاه دانشکده

آخرین بروز رسانی : 18 شهریور 1400