توجه:

کارگاه ها به صورت وبیناری و از طریق لینک https://vc.gums.ac.ir/ch/nursingامکانپذیر می باشد.

لازم به ذکر است ژورنال کلاب به صورت حضوری می باشد.

کارگاه ها                                                                     ژورنال کلاب ها

عناوین ژورنال کلاب های معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت ویژه اعضای محترم هیات علمی ،دانشجویان PhD و ارشد نیمسال اول 1400 عناوین کارگاههای معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد نیمسال دوم 1399
  عناوین کارگاه های معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد نیمسال اول 1400
  عناوین کارگاه های معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد نیمسال دوم1400
   
   
 

 

 

     دریافت گواهی کارگاه های برگزار شده

کارگاه " نحوه ارسال مقاله به مجله"
کارگاه "آشنایی با نرم افزار End note"
کارگاه "پروپوزال نویسی(خانم دکتر عاطفه قنبری 1400/9/17)"
کارگاه "پروپوزال نویسی (آقای سید کاظم موسوی1400/9/25)"
 کارگاه "اخلاق در پژوهش (خانم رویا خرمی 1400/10/2)"
 کارگاه EndNote(خانم فرشته ملایی1400/10/09)
کارگاه پروپوزال نویسی (آقای یداله شیروانی 1400/10/23)
کارگاه search (خانم معصومه عسگری 1400/10/30 )
کارگاه SPSS ( آقای علی بزی 1400/11/02 )
کارگاه spss(آقای بزی 1401/01/28)
کارگاه اخلاق در پژوهش (خانم رؤیا خرمی )1401/2/1 
کارگاه اخلاق در پژوهش خانم رؤیا خرمی 1401/02/08
 کارگاه مقاله نویسی آقای یداله شیروانی1401/02/15
1401/02/22خانم فرشته مولاییEndNoteکارگاه 
1401/02/29 خانم فرشته مولاییEndNoteکارگاه
کارگاه پروپوزال نویسی آقای سیدکاظم موسوی1401/03/12
کارگاه مقاله نویسی آقای یداله شیروانی1401/03/19
 

  دریافت گواهی ژورنال کلاب های برگزار شده

  ژورنال کلاب  پژوهشی با عنوان مقاله  Professional Autonomy of Nurses: A Qualitative Meta- Synthesis Study
ژورنال کلاب  پژوهشی با عنوان مقاله " Effectiveness of a virtual reality intervention to minimize pediatric stress and pain intensity during venipuncture
ژورنال کلاب  پژوهشی با عنوان مقاله Studying During the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Inductive Content Analysis of Nursing Students’ Perceptions and Experiences
ژورنال کلاب پژوهشی با عنوان مقاله  A grounded theory study: Exploring health care professionals decision making when managing and stage heart failure"
ژورنال کلاب پژوهشی با عنوان مقاله Undergraduate nursing” simulation facilitators lived experience of facilitating reflection-in-action during high-fidelity simulation: A phenomenological study”
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 22 خرداد 1401