شعار سال1400
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
تاریخچه دانشکده
سایت واکسیناسیون
سامانه 4401
راهنمای شرکت در آزمون آنلاین فرادید
سامانه آزمون الکترونیکی فرادید
کتابچه راهنمای دانشجویان نو ورود
سامانه یادگیری دانشگاهی نوید

اخبار اختصاصی

مانور آمادگی کارکنان در آتش سوزی و نحوه اطفاء حریق در دانشکده

مانور آمادگی کارکنان در آتش سوزی و نحوه اطفاء حریق در دانشکده

1400/09/09
فراخوان مسابقه خاطره نویسی دانشجویی تحت عنوان

فراخوان مسابقه خاطره نویسی دانشجویی تحت عنوان "روزهای مبارزه با کرونا" به مناسبت گرامی داشت هفته پرستار

1400/09/08
فراخوان مسابقه خاطره نویسی به مناسبت جشن روپوش سفید

فراخوان مسابقه خاطره نویسی به مناسبت جشن روپوش سفید

1400/09/08
برگزاری نخستین مراسم جشن روپوش سفید دانشجویان پرستاری

برگزاری نخستین مراسم جشن روپوش سفید دانشجویان پرستاری

1400/09/08
دوره آموزشی  اصول پیشگیری از آتش سوزی و اطفاء حریق

دوره آموزشی اصول پیشگیری از آتش سوزی و اطفاء حریق

1400/09/07
مراسم جشن روپوش سفید در دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

مراسم جشن روپوش سفید در دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

1400/09/07
جلسه ماهانه دبیران کمیته های EDO

جلسه ماهانه دبیران کمیته های EDO

1400/09/07
وبینارآموزشی دو روزه اداره مراقبت زخم های حاد جراحی

وبینارآموزشی دو روزه اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ویژه دانشجویان پرستاری"

1400/09/06
نخستین جشنواره مشارکت اجتماعی سلامت

نخستین جشنواره مشارکت اجتماعی سلامت

1400/09/03
وبینار خونریزی های مامایی با رویکرد احیا با مایعات، خون و فرآورده ها بر اساس آخرین پروتکل های کشوری

وبینار خونریزی های مامایی با رویکرد احیا با مایعات، خون و فرآورده ها بر اساس آخرین پروتکل های کشوری

1400/09/03
ژورنال کلاب پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

ژورنال کلاب پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

1400/09/02
اطلاعیه تزریق واکسن آنفولانزا

اطلاعیه تزریق واکسن آنفولانزا

1400/09/01
دوره اندیشه تمدن ساز

دوره اندیشه تمدن ساز

1400/08/30
جلسه دوره ای گروه داخلی جراحی دانشکده

جلسه دوره ای گروه داخلی جراحی دانشکده

1400/08/30
مراسم بزرگداشت هفته کتاب و کتابخوانی و کتابدار

مراسم بزرگداشت هفته کتاب و کتابخوانی و کتابدار

1400/08/30
جلسه دوره ای گروه مامایی

جلسه دوره ای گروه مامایی

1400/08/29
برگزاری کنفرانس

برگزاری کنفرانس "ملاحظات قانونی در حرفه پرستاری"

1400/08/26
دفاع از پروپوزال دانشجوی دکتری تخصصی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

دفاع از پروپوزال دانشجوی دکتری تخصصی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

1400/08/24
آرشیو
آرشیو
آرشیو