هفته دفاع مقدس
سایت واکسیناسیون
شعار سال1400
رعایت بهداشت
مقابله با ویروس کرونا
راهنمای گام به گام دوم مبارزه با کووید19
برگزاری کلاس های آنلاین
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
تاریخچه دانشکده
محرم

اخبار اختصاصی

دوازدهمین دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دوازدهمین دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1400/06/30
برگزاری سی وسومین جلسه اعتبار بخشی برنامه ای

برگزاری سی وسومین جلسه اعتبار بخشی برنامه ای

1400/06/29
جلسه برنامه ریزی واحدهای بالینی (کارآموزی و کارآموزی در عرصه) نیمسال اول

جلسه برنامه ریزی واحدهای بالینی (کارآموزی و کارآموزی در عرصه) نیمسال اول

1400/06/29
برگزاری سی ودومین جلسه اعتبار بخشی برنامه ای

برگزاری سی ودومین جلسه اعتبار بخشی برنامه ای

1400/06/24
فراخوان طرح مجاهدین واکسیناسیون

فراخوان طرح مجاهدین واکسیناسیون

1400/06/23
برگزاری سی و یکمین جلسه اعتبار بخشی برنامه ای

برگزاری سی و یکمین جلسه اعتبار بخشی برنامه ای

1400/06/23
برگزاری هفتمین جلسه اعتبار بخشی برنامه ای گروه مامایی

برگزاری هفتمین جلسه اعتبار بخشی برنامه ای گروه مامایی

1400/06/22
تجلیل از ایثارگران و جانبازان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

تجلیل از ایثارگران و جانبازان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

1400/06/21
اطلاعیه واکسیناسیون اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان

اطلاعیه واکسیناسیون اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان

1400/06/21
واکسیناسیون  خانواده  اعضای هیات علمی و کارکنان  دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

واکسیناسیون خانواده اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

1400/06/21
پیام تسلیت رییس دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

پیام تسلیت رییس دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

1400/06/20
بازدید رئیس دانشکده پرستاری و مامایی رشت از مرکز آموزشی درمانی رازی رشت

بازدید رئیس دانشکده پرستاری و مامایی رشت از مرکز آموزشی درمانی رازی رشت

1400/06/20
گزارش پیشرفت نخستین دانشجوی دکتری رشته پرستاری

گزارش پیشرفت نخستین دانشجوی دکتری رشته پرستاری

1400/06/17
برگزاری سی امین جلسه اعتبار بخشی برنامه ای

برگزاری سی امین جلسه اعتبار بخشی برنامه ای

1400/06/17
برگزاری بیست و نهمین جلسه اعتبار بخشی برنامه ای

برگزاری بیست و نهمین جلسه اعتبار بخشی برنامه ای

1400/06/16
برگزاری ششمین جلسه اعتبار بخشی برنامه ای گروه مامایی

برگزاری ششمین جلسه اعتبار بخشی برنامه ای گروه مامایی

1400/06/15
دومین جلسه کارگروه آموزش همگانی کووید19

دومین جلسه کارگروه آموزش همگانی کووید19

1400/06/15
برگزاری وبینار آماده سازی دانشجویان پرستاری  جهت ورود به کارآموزی در عرصه

برگزاری وبینار آماده سازی دانشجویان پرستاری جهت ورود به کارآموزی در عرصه

1400/06/15
آرشیو
آرشیو
آرشیو