آئین نامه های پزوهشی
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه 
  آیین نامه و دستورالعمل پرداخت یارانه خرید انفرادی کتاب،اشتراک نشریات ادواری چاپی، حق عضویت در انجمن های علمی معتبربین المللی و هزینه چاپ مقاله در مجلات معتبر
آئین نامه دستورالعمل پرداخت یارانه شرکت در همایش های علمی خارج از کشور 
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی 
مصوبه کمیته اخلاق در پؤوهش در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پؤوهش های علوم پزشکی 
 لزوم اخذ تاییدیه عنوان پایان نامه های دانشجویان(مشابهت یابی) از مدیریت منابع علمی (کتابخانه مرکزی دانشگاه) قبل از ثبت در سامانه پژوهشیار
 دستورالعمل اجرایی پیش نویس طرح های تحقیقاتی
 اولویت های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
  اولویت های تحقیقاتی کشور در حوزه کووید-19 
 اولویت های پژوهشی کاهش تقاضای موادمخدر
 دستورالعمل نگارش پورپوزال
 شیوه نامه تفویض اختیار تصویب طرح های تحقیقاتی
 حق التحقیق پژوهشگران برای فعالیت های پژوهشی
راهنمای احتراز از مطالعات کارآزمایی بالینی نما   
 راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش های پزشکی 
دستورالعمل های کمیته ملی اخلاق در پژوهش های پزشکی 1 
دستورالعمل های کمیته ملی اخلاق در پژوهش های پزشکی 2   
نحوه محاسبه شاخص های روایی محتوا  
جدول هزینه های طرح های تحقیقاتی  
تشویق مقالات  
آیین نامه اعطای اعتبار ویژه پژوهش 
شیوه نامه هزینه کرد اعتبارویژه پژوهشی 
راهنمای احتراز از مطالعات کارآزمایی بالینی نما 
راهنمای نگارش پایان نامه دانشکده
الگوی نگارش پایان نامه دانشکده
 
آخرین بروز رسانی : 27 دی 1400