فعالیتهای EDO در اجرای برنامه های آموزشی کارکنان سال 96
ردیف عنوان کارگاه تاریخ برگزاری گروه هدف
 
1
اختلالات آب و الکترولیت و مراقبت های پرستاری آن 96/09/28-29  بیمارستان رازی
2 ثبت و مستند سازی در پرستاری 96/08/24-25 بیمارستان رازی 
3  سمینار ثبت ومستند سازی در پرستاری  96/09/30 بیمارستان حشمت
4  سمینار ثبت ومستند سازی در پرستاری  96/12/9
 
بیمارستان پورسینا 
 5 کنترل عفونت بیمارستانی    96/12/17  بیمارستان رازی
 
فعالیتهای EDO در اجرای برنامه های آموزشی کارکنان سال 98
ردیف عنوان کارگاه تاریخ برگزاری گروه هدف
 
1

اصول مراقبت پرستاری وتغییرECG در بیماران مبتلا به آنژین صدری

و انفارکتوس حاد میوکارد

98/06/17 گروه پرستاری
2 مراقبتهای پرستاری در نارسایی قلبی 98/09/7 گروه پرستاری
3  مراقبتهای پرستاری در اختلالات کلیوی ومجاری ادراری 98/09/14 گروه پرستاری
4  پرستاری در بیماریهای مزمن انسدادی ریه 98/10/15
 
گروه پرستاری
 
فعالیتهای EDO در اجرای برنامه های آموزش مداوم  ویژه کارکنان سال 99 
ردیف عنوان کارگاه تاریخ برگزاری گروه هدف
1 نیاز سنجی،برنامه ریزی و ارزشیابی آموزش به بیمار(وبینار) 99/9/8 گروه پرستاری
 
فعالیتهای EDO در اجرای برنامه های آموزشی کارکنان سال 1400
ردیف عنوان کارگاه تاریخ برگزاری گروه هدف
1 نیاز سنجی،برنامه ریزی و ارزشیابی آموزش به بیمار(وبینار) 1400/6/15 گروه پرستاری
2 مانور عملی آمادگی کارکنان در آتش سوزی و نحوه اطفاء حریق  1400/9/9 کارکنان دانشکده پرستاری
       
       
       
 
آخرین بروز رسانی : 26 مرداد 1400