به نام خدا

 

 آمنه یعقوب زاده

کارشناس آزمایشگاه

شماره تماس: 333555001

داخلی:266

 

 معرفی آزمایشگاه دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی:

آزمایشگاه دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشند. این آزمایشگاه جهت ارائه دروس عملی شامل : میکروب­ شناسی، انگل ­شناسی، بیوشیمی، فیزیولوژی، ایمونولوژی و بافت ­شناسی، توسط اساتید و کارشناس محترم دانشگاه تجهیز یافته و هر ترم حدوداً صد دانشجو(پرستاری،مامائی،فوریت های پزشکی) را تحت تعلیم و آموزش قرار می دهند. 

 

  ساختار واحد آزمایشگاه:

 آزمایشگاه، تحت نظر ریاست محترم دانشکده و با همکاری اساتید محترم دانشگاه علوم پزشکی گیلان ارائه خدمت می نمایند.

 

شرح وظایف:

1- آماده کردن آزمایشگاه قبل از شروع کلاس شامل:  ساخت محلولها ورنگها  /   ساخت محیط­های کشت و استریلیزاسیون آنها  /    چیدن وسایل مورد نیاز هر جلسه روی میز کار

2- برگزاری کلاسهای عملی دروس بیوشیمی، میکروب­شناسی، فیزیولوژی، انگل­ شناسی، ایمونولوژی و بافت­ شناسی

3- نظارت بر حفظ نظم و انجام ایمن کارهای آزمایشگاهی توسط دانشجویان

4- همکاری در برگزاری امتحانات عملی با اساتید مربوطه

5- نظارت بر شستشوی وسایل و دفع پسماند و پاکسازی سطوح

6- حفظ و نگهداری دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاه و پیگیری خرابی و تعمیر آنها

7- درخواست مواد و وسایل مورد نیاز آزمایشگاه

 

 
 تصاویر:

 

آخرین بروز رسانی : 19 شهریور 1400