به نام خدا

 

بیتا یزدانی

رئیس اداره خدمات آموزشی

شماره تماس: 333555001

داخلی:209

پست الکترونیک:  b.t.y.1394@gmail.com

 

 

کارشناس اداره آموزش: صدیقه سعادتمند

گروه های کارشناسی پرستاری ورودی مهر و کارشناسی پیوسته فوریت های پزشکی 

داخلی: 209

پست الکترونیک:farkhonde.saadatmand@gmail.com

 

 

کارشناس اداره آموزش: مرضیه نجفی

گروه های کارشناسی پرستاری ورودی بهمن و کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی 

مسئول بررسی مدارک متقاضیان مهمانی و انتقالی 

 داخلی : 209

 پست الکترونیک :mrz.najafi.m@gmail.com

 

 

 کارشناس اداره آموزش: سحر فروهی

گروه های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته مامایی 

 داخلی :209

 پست الکترونیک :s.fourohi.g@gmail.com

 

شرح وظایف:

 

 1- ثبت نام اولیه از دانشجویان جدیدالورود باهماهنگی مدیریت امور آموزشی دانشگاه (اداره پذیرش) وبا همکاری سایر پرسنل دانشکده

2- تشکیل پرونده تحصیلی برای دانشجویان جدیدالورود 

3- برگزاری جلسات توجیهی مسائل آموزشی وقوانین ومقررات برای دانشجویان جدیدالورود 

4- آماده سازی اتیکت دانشجویان برای محیطهای آموزشی (از طریق موسسه طراحی وتبلیغاتی خارج از دانشکده)  

5- تعریف دروس نیمسال در سامانه هم آوا

6-هماهنگی با مسئول امور کلاسها در مورد نام مدرسین نیمسال وثبت آن درهم آوا

7-آماده سازی اطلاعات آموزشی دانشجویان (کارنامه ترم های گذشته) ودراختیار اساتید مشاور قرار دادن جهت کمک به انجام انتخاب واحد

8- کنترل انتخاب واحد دانشجویان درشروع نیمسال واصلاح آن بنا به نظر اساتید مشاور، درصورت نیاز

9-پرینت از انتخاب واحد دانشجویان واخذ امضا از دانشجویان در روز حذف واضافه(تثبیت انتخاب واحد)وارائه به دانشجویان درصورت نیاز ایشان

10-آماده سازی لیستهای حضور وغیاب کلاسها وتحویل آن به مسئول امور کلاسها (ضمن هماهنگی کارشناسان با یکدیگر درخصوص دانشجویانی که غیر روتین انتخاب واحد نموده اند)

11- صدور گواهی اشتغال به تحصیل به دانشجویان متقاضی

12- انجام مکاتبات مربوط به درخواست تطبیق واحد دانشجویانی که قبلا در رشته دیگری تحصیل نموده اند با هماهنگی استاد مشاور تحصیلی 

13- ارسال اسامی دانشجویانی که اخذ واحد بصورت معرفی به استاد داشته اند به شورای آموزشی دانشگاه جهت اخذ مجوزوصدور معرفی نامه به اساتید مربوطه بعد از اخذ مجوز 

14- ارسال اسامی دانشجویان مشروط به مدیریت امور آموزشی ومدیریت امور دانشجویی دانشگاه وخانواده دانشجو 

15- ارسال اسامی دانشجویان مشمول طرح در کمیسیون موارد خاص دانشگاه به حوزه مدیریت امورآموزشی

16- ارسال اسامی دانشجویان غایب ودانشجویانی که در زمان مقرر انتخاب واحد ننموده اند( در شروع هرنیمسال تحصیلی)

17- ارسال درخواست دانشجویان متقاضی استفاده از مرخصی تحصیلی  وتغییر رشته به مدیریت امور آموزشی دانشگاه جهت طرح در شورای آموزشی

18-تحویل فرم های درخواست مهمانی وانتقال به دانشجویان متقاضی در زمان تعیین شده از سوی وزارت وانجام راهنمایی های لازم درخصوص تکمیل فرم ها

19- ارسال اسامی وخلاصه وضعیت تحصیلی دانشجویان متقاضی انصراف از تحصیل به مدیریت امور آموزشی دانشگاه

20- تایید فرم درخواست وام تحصیلی دانشجویان از نظر آموزشی

21- ارسال اسامی دانشجویان متقاضی کار دانشجویی به اداره خدمات پرستاری  

22- انجام درخواست حذف واضافه دانشجویان بعد از تایید استاد مشاور تحصیلی

23- آماده سازی برنامه امتحانات پایان ترم از شروع نیمسال وکنترل نهایی باهماهنگی نماینده گروههای دانشجویی و بررسی درخواست دانشجویان

24- آماده سازی دعوتنامه اساتید وارسال آن از طریق اتوماسیون اداری (تحویل معدودی از دعوتنامه ها توسط نامه رسان به اساتیدی که در اتوماسیون کد کاربری ندارند)

25- آماده سازی صورتجلسه امتحانات ،برنامه مراغبین،شماره صندلی وکلاسها و...

26- تکثیر سئوالات وبرگزاری امتحانت وتحویل اوراق امتحانی به اساتید مربوطه

27-دریافت سئوالات از طریق ایمیل وبارگزاری در سامانه فرادید درامتحانات پایان ترم (در دونیمسال اخیر که بصورت مجازی برگزار گردید) وارسال نتایج آزمون ها از طریق ایمیل به اساتید مربوطه

28-ارسال مستندات(استعلاجی) مربوط به غیبت دانشجویان در امتحانات پایان ترم بعد از تایید پزشک معتمد دانشگاه به مدیریت امور آموزشی جهت طرح در شورای آموزشی دانشگاه

29- اعلام اسامی دانشجویان استعداد درخشان در هر نیمسال به دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ودانشکده

30-کنترل وپیگیری ریزنمرات وتسویه حساب از صندوق رفاه مقطع کاردانی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته

31- انجام مکاتبات مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان بعد از تایید مشاور تحصیلی مربوطه با مدیریت امورآموزشی دانشگاه ظرف مدت یک ماه بعد از تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو

32- اعلام اسامی دانشجویان استعداد درخشان فارغ التحصیل جهت استفاده از سهمیه با آزمون وبدون آزمون برای ورود به مقطع بالاتر

33- آماده سازی  ریزنمرات وانجام مکاتبات در خصوص وضعیت فردی- تحصیلی ویا میزان بدهی دانش آموختگان سالهای قبل از 68(که در حوزه مدیریت امور آموزشی فاقد پرونده می باشند)

34- تکمیل فرم های مربوط به دانش آموختگان متقاضی خروج از کشور ویا صدور کارنامه با اعلام ساعات دروس

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 27 اردیبهشت 1401