فرآیندهای آموزشی 

فرآیندهای پژوهشی

فرم ها     
فلوچارت اخطار به دانشجویان دچار تاخیر تحصیلی   فلوچارت اخطار به دانشجویان دچار تاخیر و عقب افتادگی تحصیلی   آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته  
فلوچارت آماده سازی واحدهای درسی برای انتخاب واحددر هم آو  فلوچارت آماده سازی مستندات برای جلسه دفاع   فرم تعیین استاد راهنما
فلوچارت انصراف از تحصیل دانشجویان تحصیلات تکمیلی  فلوچارت تسویه حساب داخلی دانشجویان کارشناسی ارشد   فرم تعیین استاد مشاور 
فلوچارت در خواست دانشجو برای مهمان شدن وانتقال  فلوچارت تعیین استاد راهنما   فرم تعیین استاد مشاور آمار 
فلوچارت درخواست مرخصی تحصیلی دانشجو  فلوچارت جلسه دفاع عنوان تحصیلات تکمیلی   حکم استاد راهنما 
فلوچارت صدور اشتغال به تحصیل  فلوچارت صدور ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه حکم استاد مشاور  
فلوچارت فراغت از تحصیل دانشجویان ارشد     حکم استاد مشاور آمار 
فلوچارت کمسیون موارد خاص    ابلاغ تصویب موضوع پایان نامه 
    فرم گزارش سه ماهه مراحل تحقیق پایان نامه 
    رسید گزارش سه ماهه 
    روند پژوهشی پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد 
     نمودار گردش کار طرح تحقیقاتی
     دستورالعمل نحوه نگارش و تنظیم پایان نامه
     فرم پیش نویس طرح پژوهشی جهت طرح در گروه تخصصی
    فرم نظر نهایی گروه تخصصی
آخرین بروز رسانی : 27 اردیبهشت 1401