ماموریت(Mission):
 

 

ماموریت دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت تعلیم و تربیت نیروی انسانی متعهد، حرفه ای، خلاق، کارآفرین و توانمند بر مبنای آخرین دستاوردهای علمی و روز دنیا و نیز منطبق با اصول و ارزشهای اسلامی و اخلاق حرفه ای (پرستاری و مامایی) به منظور تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه از پیشگیری تا نوتوانی، متناسب با نیازهای در حال تغییر آحاد مردم منطقه و کشور است. بنابراین دانشکده پرستاری و مامایی با ایجاد بستر مناسب و فراهم نمودن شرایط مطلوب آموزشی و با بکارگیری شیوه های نوین تدریس و استفاده پیشرفته ترین متون و تکنیک های آموزش پرستاری و مامایی روز جهان و از طریق برنامه ریزی و هدایت برنامه های آموزشی و پژوهشی در راستای اهداف و ماموریت سازمان گام بر خواهد داشت.

 

ارزش ها (Values):

 

۱- ارزش آفرینی برای ذینفعان

2-  بهره مندی از همه ظرفیت های منابع انسانی در تمامی ابعاد

3- عدالت محوری و پایبندی به اخلاق حرفه ای پژوهشی و آموزشی

4-  آموزش جامعه نگر، کارآفرینانه و کیفیت مدار

5- دانش محوری، خلاقیت و نوآوری

6- پاسخگویی دانشکده در قبال جامعه اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان

7- تفکر استراتژیک در حل مسائل

8- انجام کار گروهی و مشارکت در تمامی سطوح دانشکده

9- تاکید بر شایسته سالاری در انتصابات 


  چشم انداز(Vission):
 

 

این دانشکده در راستای تحقق رسالت دانشگاه بر این باور است تا از طریق بهره گیری از فن آوری های نوین، ایجاد توسعه فضای توام با خلاقیت و نوآوری و با اتکا به ارزش های اصیل اسلام و تقویت خودباوری، با ایجاد دانشکده ای پیشرو در زمینه آموزش، پژوهش و تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد موجبات تعالی و رشد علمی دانش آموختگان و در نهایت ارتقاء سطح سلامت جامعه را فراهم نماید و نیز در تلاش است تا در طی سال های آتی پیشگام در برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه های نسل سوم و پیشرو در شاخص های آموزشی و پژوهشی در سطح کشوری و منطقه ای باشد

 

آخرین بروز رسانی : 19 مهر 1400