آئین نامه ها و دستورالعمل ها
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه 
  آیین نامه و دستورالعمل پرداخت یارانه خرید انفرادی کتاب،اشتراک نشریات ادواری چاپی، حق عضویت در انجمن های علمی معتبربین المللی و هزینه چاپ مقاله در مجلات معتبر
آئین نامه دستورالعمل پرداخت یارانه شرکت در همایش های علمی خارج از کشور 
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی 
مصوبه کمیته اخلاق در پؤوهش در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پؤوهش های علوم پزشکی 
 لزوم اخذ تاییدیه عنوان پایان نامه های دانشجویان(مشابهت یابی) از مدیریت منابع علمی (کتابخانه مرکزی دانشگاه) قبل از ثبت در سامانه پژوهشیار
 دستورالعمل اجرایی پیش نویس طرح های تحقیقاتی
 اولویت های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
  اولویت های تحقیقاتی کشور در حوزه کووید-19 
 اولویت های پژوهشی کاهش تقاضای موادمخدر
 دستورالعمل نگارش پورپوزال
 شیوه نامه تفویض اختیار تصویب طرح های تحقیقاتی
 حق التحقیق پژوهشگران برای فعالیت های پژوهشی
راهنمای احتراز از مطالعات کارآزمایی بالینی نما   
 راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش های پزشکی 
دستورالعمل های کمیته ملی اخلاق در پژوهش های پزشکی 1 
دستورالعمل های کمیته ملی اخلاق در پژوهش های پزشکی 2   
نحوه محاسبه شاخص های روایی محتوا  
جدول هزینه های طرح های تحقیقاتی  
تشویق مقالات  
آیین نامه اعطای اعتبار ویژه پژوهش 
شیوه نامه هزینه کرد اعتبارویژه پژوهشی 
راهنمای احتراز از مطالعات کارآزمایی بالینی نما 
راهنمای نگارش پایان نامه دانشکده
الگوی نگارش پایان نامه دانشکده
 

فرم ها و فرآیندهای  مربوط  به  دفاع  پایان  نامه  دانشجویان کارشناسی ارشد

فرآیندها فرم ها   
فرآیند دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد   تایید چکیده انگلیسی پایان نامه

فرآیند پایان نامه کارآزمایی بالینی

تایید منابع پایان نامه
فرآیند طرح پایان نامه ای کارآزمایی بالینی تعیین تاریخ پیش دفاع
فرآیند طرح پایان نامه ای تعیین تاریخ دفاع 
فرآیند مراحل تصویب و ثبت پایان نامه یا رساله اعلان عمومی پایان نامه
فرآیند مراحل تصویب و ثبت طرح پژوهشی ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاع
فرآیند مراحل فارغ التحصیلی از معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده تکثیر و صحافی پایان نامه
   تاییدیه ارائه پایان نامه کتابخانه مرکزی
   رضایت آگاهانه اخلاق
  فرم گزارش پایانی طرح تحقیقاتی و ترجمان دانش
  ترجمان دانش 
  راهنمای تکمیل فرم رضایت آگاهانه اخلاق
  فرم گزارش پیشرفت کار(ویژه دانشکده)
   گواهی تاییدعنوان
    رضایت نامه
  کمیته اخلاق 
   روایی محتوای ابزار(CVI-CVR)
    صدور کد اخلاق 
    گزارش پیشرفت کار طرح تحقیقاتی(ویژه معاونت تحقیقات دانشگاه) 
   فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی کارآزمایی بالینی (ویرایش 97)
  فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی (پروپوزال)(ویرایش 97)     
  فرم تقدیر و تشکر مقالات

فرم ها و فرآیندهای مربوط به دفاع پایان نامه دانشجویان دکتری

 
فرآیندها  فرم ها
فرآیند دفاع از عنوان رساله دانشجوی دکتری   فرم دعوتنامه دفاع پروپوزال
  صورتجلسه دفاع پروپوزال 
  فرم مجوز نمونه گیری  
 

فرم زمان برگزاری جلسه گزارش شش ماهه (پیشرفت طرح) دانشجویان دکتری

  فرم گزارش شش ماهه
آخرین بروز رسانی : 06 اردیبهشت 1401