به نام خدا

دکتر ملوک پورعلیزاده

مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

شماره مستقیم: 33555056

داخلی: 262

شماره فکس: 33550097

پست الکترونیک: pouralizadehm@gmail.com

                         

 

 

کارشناس: خانم سامره چکوسریان

داخلی: 262

پست الکترونیک:M_chakousarian@yahoo.com

 

وقت ملاقات با مدیر دفتر توسعه: همه روزه با هماهنگی قبلی

 

دفتر توسعه آموزش دانشکده ساختاری از مجموعه معاونت آموزشی دانشکده است که در راستای رسالت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ماموریت دارد تا در جهت ارتقاء کیفیت آموزش دانشکده اساتید را یاری نماید و به عنوان بازوی کمکی هدایت و هماهنگی فرایند آموزشی در دانشکده کمک موثری را بعمل آورد بدین منظور ارتقاء کیفی سطح توانمندی های آموزشی و ایجاد تعهد به یادگیری در بدنه علمی و آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی با هدف تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد و خلاق برای ارایه خدمات سلامت با کیفیت به آحاد جامعه متناسب با نیازهای حال و آینده سیستم سلامت از اهم رسالت های این دفتر می باشد.

 

شرح وظایف:

دفتر توسعه آموزش تحت نظر رئیس دانشکده و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه به منظور پیشبرد اهداف ارتقاء کیفیت و کمیت آموزش دانشگاه از سال 1383 در این دانشکده تشکیل و وظایف آن در حال حاضر به شرح زیر می باشد :

1-چک اتوماسیون در ساعت اداری (از ساعت 8 صبح  تا ساعت 14:15 عصر)

2-اطلاع رسانی در خصوص نامه های وارده به مدیر دفتر

3-اطلاع رسانی و اقدام سریع در خصوص پاسخ به نامه های فوری 

4-ایمیل نامه های آموزشی به اعضای هیئت علمی 

5-تایپ و ارسال نامه های منتخب به معاونت آموزشی وریاست دانشکده 

6-پی گیری نامه های ارسال شده تا مرحله صدور شماره 

7-ثبت و بایگانی شماره نامه های ارسال شده از دفتر و گزارش روزانه به مدیر دفتر

8-راهنمایی ارباب رجوع با اعلام برنامه مدیر دفتر

9-ارتباط با واحد آموزش دانشکده در موارد محوله

10-ثبت برنامه جلسات آموزشی ،پژوهشی و اجرایی مدیر دفتر در جدول زمان بندی  

11-ارتباط با دانشجویان و اساتید در موارد محوله و جهت اطلاع رسانی

12-دریافت طرح دوره و طرح درس های اساتید(الکترونیک و غیر الکترونیک)، به روز رسانی و بارگذاری در سایت دانشکده  

13-به روز رسانی لینک دفتر توسعه آموزش پزشکی در سایت دانشکده

14-هماهنگی با مسئول روابط عمومی جهت بارگذاری اخبار مربوط به دفتر توسعه آموزش پزشکی در سایت دانشکده 

15-بارگذاری مستقیم اخبار در سایت دانشکده در موارد ضروری

16-هماهنگی با سمعی- بصری برای تهیه عکس و مستندات از جلسات جهت تهیه گزارش  

17-تهیه فلوچارت فرآیند فعالیتهای اصلی دفتر توسعه آموزش پزشکی 

18-ارائه گزارش شفاهی اقدامات انجام شده بطور روزانه به مدیر دفتر

19-انجام امور مربوط به چاپ و تکثیر بر حسب شرایط

20-انجام فعالیتها به صورت مجازی از منزل در شرایط دورکاری

 در قالب کمیته توانمند سازی اساتید

1-برنامه ریزی اجرای جلسات کمیته (هماهنگی مکان، زمان، اطلاع رسانی به اعضاء)

2-انجام امور مربوط به جلسات کمیته توانمند سازی اساتید شامل تهیه و تایپ صورت جلسه و ارسال نامه به  EDC دانشگاه

3-بارگذاری صورت جلسات در لینک دفتر توسعه آموزش پزشکی در سایت دانشکده

4-بارگذاری و به روز رسانی جدول برنامه ریزی آموزشی و عملکرد کمیته توانمند سازی اساتید در هر سال تحصیلی درسایت دانشکده 

5-همکاری دراجرای مقدمات برگزاری کارگاه ههای حضوری وبینارهای توانمند سازی اساتید  شامل:

 

5-1-ارسال نامه زمان بندی وبینار(کنفرانس) به  EDC دانشگاه

5-2-  هماهنگی تاریخ وساعت بینار با سمعی- بصری دانشکده

5-3-  اطلاع رسانی تاریخ اجرای آموزشها  در سایت دانشکده

5-4-  هماهنگی و یادآوری به سمعی – بصری وهمکاری با سخنران جهت اجرای وبینار در تاریخ مقرر

5-5- بایگانی اسامی سخنرانان و تاریخ اجرای وبینار در فولدر مربوطه  

5-6- در صورت برگزاری حضوری کارگاه علاوه بر موارد فوق هماهنگی برای رزرو مکان و زمان اجرا با سمعی بصر

5-7- تایپ و آماده سازی گواهی حضور اساتید در برنامه های آموزشی دفتر توسعه

5-8- ارسال گواهی های امضاء شده به اساتید

5-9- پی گیری انجام نظر سنجی از اساتید در خصوص برنامه های آموزشی اجرا شده

5-10- تحلیل نظرات وپیشنهادات اساتید در خصوص برنامه های آموزشی اجرا شده و تلاش در جهت رفع مشکلات مطرح شده

  

 در قالب کمیته ارزشیابی

1-برنامه ریزی اجرای جلسات کمیته (هماهنگی مکان، زمان، اطلاع رسانی به اعضاء)

2-حضور در جلسات کمیته ارزشیابی ، تایپ صورت جلسه و ارسال بهمراه نامه به   EDC دانشگاه

3-بارگذاری صورت جلسات در لینک مربوطه در سایت دانشکده

4-ارتباط با مسئول آزمون فرادید در موارد محوله

5-همکاری در اجرای آزمون صلاحیت بالینی و اطلاع رسانی به دانشجویان در هر ترم تحصیلی

6- تایپ و ارسال گزارش اجرای آزمون صلاحیت بالینی بهمراه نامه به EDC دانشگاه

7-همکاری در امور اجرایی فرآیند بازنگری فرمهای ارزشیابی 

8-تهیه بانک فرمهای ارزشیابی بالینی رشته های مختلف دانشکده به تفکیک فرمهای قدیمی و بازنگری شده

9-به روز رسانی سایت دانشکده در خصوص موضوعات مرتبط

 در قالب کمیته استعداد درخشان

10-تهیه لیست به روز شده دانشجویان استعداد درخشان از طریق واحد آموزش دانشکده

11-بایگانی نامه های دریافتی در خصوص دانشجویان استعداد درخشان 

12-بارگذاری آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به دانشجویان استعداد درخشان درلینک دفتر توسعه آموزش پزشکی در سایت دانشکده 

13-تشکیل گروه مجازی دانشجویان استعداد درخشان و ایجاد ارتباط دو طرفه پرسش و پاسخ و اطلاع رسانی در شرایط فوری 

14-مدیریت ایمیل گروهی ایجاد شده با دانشجویان استعداد درخشان، اطلاع رسانی و ارسال نامه های مربوطه از آن طریق

15-اطلاع رسانی به دانشجویان  در خصوص زمان برگزاری وبینار یا کارگاههای حضوری

16-اطلاع رسانی به دانشجویان در زمان برگزاری جلسات یا وبینار با مسئول مربوطه در وزارت بهداشت

17-پاسخ به سوالات دانشجویان استعداد درخشان در خصوص مزایا و شرایط شرکت در آزمونها

18-ایجاد لینک بین دانشجویان با دفتر استعداد درخشان معاونت آموزشی دانشگاه در موارد لزوم

 در قالب کمیته برنامه ریزی 

1-برنامه ریزی اجرای جلسات کمیته (هماهنگی مکان، زمان، اطلاع رسانی به اعضاء)

2-حضور در جلسات کمیته برنامه ریزی، تهیه وتایپ صورت جلسه و ارسال بهمراه نامه به  EDC دانشگاه

3-بارگذاری صورت جلسات در لینک مربوطه در سایت دانشکده

4-فعالیتهای محوله در خصوص به روز رسانی طرح دوره و طرح درس ها

5-ایجاد تغییرات لازم در سایت دانشکده جهت انسجام و نظم طرح دوره ها و طرح درسهای کلاسهای حضوری و مجازی

 در قالب کمیته پژوهش در آموزش

1-برنامه ریزی اجرای جلسات کمیته (هماهنگی مکان، زمان، اطلاع رسانی به اعضاء)

2-تایپ صورت جلسه مربوط به فرآیندهای نوآورانه ، ارسال نامه به  EDC دانشگاه  وبارگذاری صورت جلسات در لینک مربوطه در سایت دانشکده

3-اطلاع رسانی نامه های مربوط به جشنواره شهید مطهری به اساتید از طریق ایمیل دفتر توسعه

4-تایپ و آماده سازی نامه و مستندات فرآیند های نوآورانه

5- در قالب کمیته  اعتبار بخشی موسسه ای و آموزشی

6-مطالعه چک لیست اعتبار بخشی 

7- تلاش در جهت اجرایی شدن سنجه های اعتبار بخشی موسسه ای

8-حضور در جلسات داخلی اعتبار بخشی با رابطین واحدهای مختلف

9-مذاکره با رابطین واحدهای مربوطه و اطلاع رسانی مکتوب و نیز شفاهی در خصوص شرح وظایف محوله در رابطه با اعتبار بخشی

10-پی گیری اقدامات انجام شده در واحدها ی مربوطه (طبق تقسیم بندی مدیر دفتر)

11-ارائه توضیحات به منظور شفاف سازی سنجه ها و همکاری با رابطین واحدهای مربوطه در تهیه مستندات

12-برنامه ریزی تشکیل جلسات با رابطین اعتبار بخشی بصورت مقطعی جهت بررسی و ارائه پیشنهادات و راهکارهای لازم

13-تهیه گزارش و ارائه مستندات اقدامات مربوط به اعتبار بخشی دانشکده در قالب الکترونیک و لوح فشرده به دفتر اعتبار بخشی معاونت آموزشی دانشگاه 

14-تهیه بایگانی از مستندات ارسالی سالانه دانشکده به دانشگاه

15-تلاش و هماهنگی برگزاری کنفرانس یا وبینار آشناسازی کارکنان با اعتبار بخشی   

    16-انجام سایر امور لازم جهت اجرایی شدن اعتبار بخشی به درخواست مدیر دفتر 

 
 
 
آخرین بروز رسانی : 26 آبان 1400